Bevorder de motorische ontwikkeling van je kind via kinderoefentherapie

De mens ontwikkelt zich via bepaalde stadia. Je geestelijke vermogens komen pas echt tot hun recht na je pubertijd, want daarvoor zijn je hersenen nog steeds aan het ontwikkelen. Als alles goed gaat, dan kun je de ontwikkeling zien als een soort bouwproject. Je hebt een fundament nodig en daar wordt dan op voortgebouwd. Als dat klaar is, dan kan de volgende laag erop worden neergezet en zo gaat het verder en verder. Dus er is altijd sprake van een soort chronologische hiërarchie waarbij het één pas kan beginnen als het ander klaar is. Daarom is het belangrijk dat je geen vertraging oploopt. Want als je tijdens een bepaalde fase niet mee komt, dan kan de volgende fase niet beginnen. En daardoor kun je later weer last krijgen van dat gebrek. De eerste fases uit het leven van een mens, wanneer je baby en kind bent, bestaan vooral uit de ontwikkelingen van het lichaam en het leren beheersen van het lichaam. Denk aan een baby dat leert om te kruipen en daarna om te staan en daarna om te lopen. Deze volgorde is altijd aanwezig. Het zal nooit zo zijn dat een kind eerst leert lopen en dan leert kruipen. Het kruipen is als het ware ene mogelijkheidsvoorwaarde die noodzakelijk is om daarna te kunnen lopen. Ook de motoriek volgt een bepaalde volgorde. Eerst leert een kind omgaan met de vuisten en de voeten. Dit is een vorm van grove motoriek. In dat stadium kun je als kind nog niet echt iets complex doen met de vingers. Zodra die grove motoriek onder controle is, dan start een kind met de fijne motoriek. Het kan echter gebeuren dat de ontwikkeling niet zo soepel gaat en dus vertraging oploopt. In dat geval kun je kiezen voor kinderoefentherapie. In feite is kinderoefentherapie niets anders dan een soort van extra bijlessen om de vertraging teniet te doen. Normaal gesproken leert een kind al spelenderwijs de juiste vaardigheden, maar als er ergens een kink in de kabel zit, dan kun je die kink met behulp van kinderoefentherapie weer gladstrijken. Als een kind minder soepel beweegt en ook niet echt in situaties terecht komt waarin dit gecorrigeerd kan worden, dan kan kinderoefentherapie uitkomst bieden. Ook omdat de begeleider juist precies weet hoe en wat er moet gebeuren om de achterstand qua ontwikkeling te herstellen. Je kunt een kind wel op een bewegingsport doen, maar als de natuurlijke bewegingen er nog niet zijn, dan zal een sport dit ook niet kunnen oplossen. Daarom is kinderoefentherapie zo belangrijk. Want dan leert een kind precies de juiste bewegingen en hij of zij kan die vervolgens oefenen. Daarom is het eigenlijk gewoon een soort van bijles op fysiek niveau.

Het belang van kinderoefentherapie

Het belang van kinderoefentherapie is hierboven eigenlijk al naar voren gekomen. Op het moment dat een kind een achterstand oploopt, dan heeft dat een directe invloed op alles wat daarna komt. Als een kind tijdens een rekenles niet snapt wat er uitgelegd wordt en dit daarna ook niet te weten komt, dan zal alle verdere informatie die voortbouwt op de deze rekenles ook niet binnenkomen. Het is met fysieke vaardigheden natuurlijk niet anders. Alles wat je als volwassene kunt met je lichaam en met je vingers, dat ligt allemaal in het verlengde van de vaardigheden die je als klein kind hebt geleerd.

Surf naar b4balance.nl voor meer informatie

Mocht je meer willen weten, dan kun je terecht op b4balance.nl voor meer informatie over:

  • Kinderoefentherapie
  • Dansoefentherapie
  • De tarieven van oefentherapie